Misją naszą jest takie przygotowanie wychowanków do życia, aby mogli w pełni zintegrować się ze środowiskiem, do którego powrócą po zakończeniu kształcenia.

 

We wszystkich działaniach dotyczących dzieci sprawą nadrzędną jest najlepsze
zabezpieczenie interesów dziecka zgodnie z zapisami Konwencji Praw Dziecka.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących to placówka, w której uczą się dzieci od 3 roku życia.

Duża część wychowanków korzysta z całodobowej opieki w grupach wychowawczych (internatu). 

 

 • zaburzenia słuchu,
 • zaburzenia mowy,
 • niepełnosprawność intelektualną,
 • afazję,
 • całościowe zaburzenia rozwoju,
 • niepełnosprawności sprzężone.

Nasza szkoła może pomóc dzieciom i młodzieży, którzy mają trudności z:

 • opanowaniem umiejętności czytania i pisania,
 • koncentracją uwagi,
 • zapamiętywaniem,
 • funkcjonowaniem w dużej grupie,
 • komunikowaniem się,
 • mową.

W ramach Ośrodka funkcjonuje:

W naszym Ośrodku wykorzystujemy komunikację totalną (mowa, czytanie z ust, fonogesty, język migowy, daktylografia), która dostosowana jest do potrzeb i możliwości ucznia.

W przedszkolu, szkole i w grupach wychowawczych, pracuje wysoko wykwalifikowana kadra, która przygotowuje naszych uczniów do komunikowania się zarówno z ludźmi słyszącymi, jak i niesłyszącymi.

Mało liczebne klasy pozwalają na stworzenie przyjaznej i serdecznej atmosfery podczas zajęć dydaktycznych, a odpowiednie zorganizowane grupy wychowawcze umożliwiają stworzenie domowego, ciepłego klimatu po zakończeniu zajęć szkolnych.

Wyremontowany budynek SOSW zapewnia komfortowe warunki umożliwiające wszechstronny rozwój i wypoczynek. Do dyspozycji dzieci jest dobrze wyposażony plac zabaw, sale multimedialne, pracownie komputerowe, sale do zajęć dydaktycznych, jadalnia.

Chcesz wesprzeć finansowo naszą działalność – zapraszamy do wpłaty darowizny.

Numer rachunku bankowego 08 1020 1026 0000 1702 0232 7377