Funkcja Osoba
Dyrektor dr Rafał Bator
Wicedyrektor Ośrodka mgr Sylwia Sambor – Ziętkowska
Kierownik d/s opiekuńczo wychowawczych mgr Edyta Przewoźny
Kierownik administracyjno-gospodarczy mgr Piotr Grabski
Dział Numer telefonu
Sekretariat 48-362-56-34
Fax 48-340-02-46
Administracja 48-362-21-92
Księgowość 48-340-02-45
Kierownik d/s opiekuńczo wychowawczych 48-362-21-92
Funkcja Osoba
Dyrektor dr Rafał Bator
Wicedyrektor Ośrodka mgr Sylwia Sambor – Ziętkowska
Kierownik d/s opiekuńczo wychowawczych mgr Edyta Przewoźny
Kierownik administracyjno-gospodarczy mgr Piotr Grabski
Dział Numer telefonu
Sekretariat 48-362-56-34
Fax 48-340-02-46
Administracja 48-362-21-92
Księgowość 48-340-02-45
Kierownik d/s opiekuńczo wychowawczych 48-362-21-92
    Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. M. Grzegorzewskiej w Radomiu

    e-mail: sekretariat@nieslyszacy.radom.pl

    26-600 Radom

    ul. Wernera 6