Wczesne wspomaganie rozwoju.

Uczniowie spoza Radomia mogą korzystać z całodobowego, bezpłatnego pobytu w internacie, w którym staramy się stworzyć ciepłą i życzliwą atmosferę sprzyjającą nauce i ogólnemu rozwojowi wychowanków.

Zapewniamy stałą opiekę pedagogiczną oraz pomoc pielęgniarki. Naszym celem jest
wdrażanie wychowanków do samodzielności, kształtowanie odpowiednich umiejętności niezbędnych w pełnieniu różnorodnych ról społecznych, pracy zespołowej, skutecznym komunikowaniu się, samodzielnym podejmowania decyzji, aktywnym spędzaniu czasu wolnego, radzeniu sobie w trudnych sytuacjach oraz doskonalenie czynności samoobsługowych i rozwijanie nawyków higienicznych.
 
Nasi podopieczni mają do dyspozycji dobrze wyposażone, 3 osobowe sypialnie oraz dwie duże świetlice z telewizorami. Dodatkowo mogą korzystać z sali komputerowej, sali multimedialnej, sal do zajęć dydaktycznych, kuchni,  jadalni i placu zabaw.

W internacie powołany jest Samorząd Wychowanków, który pomaga w organizowaniu imprez rozrywkowych, zajmuje sie szerzeniem kultury zdrowotnej i czuwa nad porządkiem we wszystkich pomieszczeniach, z których korzystają dziewczęta i chłopcy. Po lekcjach wychowankowie mogą korzystać z bogatej oferty zajęć rozwijających zainteresowania, która obejmuje m.in. koło plastyczne, koło kulinarne, zajęcia taneczne, koło komputerowe, zajęcia arteterapii, koło aerobiku.

W internacie obowiązuje następujący plan dnia:

 

6.30

       pobudka
6.30 – 7.10      toaleta poranna, porządkowanie sypialń
7.10 – 7.35    śniadanie
7.35 – 7.45     przygotowanie do zajęć szkolnych
7.45 – 7.55     wyjście dzieci do szkoły
8.00 – 14.30     pobyt dzieci w szkole
13.35 – 13.50     obiad
15.15 – 16.45     zajęcia sportowo-rekreacyjne,
 zajęcia tematyczne i inne wg planu pracy grupy
17.00 – 18.00     zajęcia dydaktyczne
18.00 – 18.30    kolacja
18.30 – 20.30     zajęcia kół zainteresowań
 i inne wg planu pracy grupy
20.30– 22.00     toaleta wieczorna,
przygotowanie do snu
22.00– 6.30       cisza nocna

Chcesz wesprzeć finansowo naszą działalność – zapraszamy do wpłaty darowizny.

Numer rachunku bankowego 08 1020 1026 0000 1702 0232 7377