Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących to placówka, w której uczą się dzieci od 3 roku życia.

Duża część wychowanków korzysta z całodobowej opieki w grupach wychowawczych (internat). 

Uczniowie kierowani są do placówki na podstawie Orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z uwagi na:

 

  • zaburzenia słuchu,
  • zaburzenia mowy,
  • niepełnosprawność intelektualną,
  • afazję,
  • całościowe zaburzenia rozwoju,
  • niepełnosprawności sprzężone.

Nasza placówka w liczbach

Uczymy od 

53 lat

Posiadamy

6 ośrodków

Obecnie kształcimy

150 uczniów

Na co dzień uczy

59 nauczycieli

Diagnozuje i rozwiązuje konflikty

4 pedagogów

Uczniom z zaburzeniami mowy 

pomaga 7 logopedów

Pierwszą pomoc psychologiczną oferuje

4 psychologów

Wsparcia opiekuńczo wychowawczego udziela

12 nauczycieli grup wychowawczych

Chcesz wesprzeć finansowo naszą działalność – zapraszamy do wpłaty darowizny.

Numer rachunku bankowego 08 1020 1026 0000 1702 0232 7377